మాస్క్ నిల్వ పెట్టె

 • Mask storage box

  మాస్క్ నిల్వ పెట్టె

  OEM, ODM స్వాగతం

  సిల్స్‌క్రీన్ లోగో

  భద్రత & పారిశుధ్యం (అనుకూలీకరణ) నిర్ధారించడానికి ఫుడ్ గ్రేడ్ పదార్థం

  యాంటీ బాక్టీరియల్

  డస్ట్ ప్రూఫ్

  జలనిరోధిత

  సూపర్లైట్

  colorfull

  పునర్వినియోగపరచదగిన & పునర్వినియోగపరచదగిన

 • Mask storage box

  మాస్క్ నిల్వ పెట్టె

  OEM, ODM స్వాగతం

  సిల్స్‌క్రీన్ లోగో

  భద్రత & పారిశుధ్యం (అనుకూలీకరణ) నిర్ధారించడానికి ఫుడ్ గ్రేడ్ పదార్థం

  యాంటీ బాక్టీరియల్

  డస్ట్ ప్రూఫ్

  జలనిరోధిత

  సూపర్లైట్

  colorfull

  పునర్వినియోగపరచదగిన & పునర్వినియోగపరచదగిన

 • Mask storage box

  మాస్క్ నిల్వ పెట్టె

  OEM, ODM స్వాగతం

  సిల్స్‌క్రీన్ లోగో

  భద్రత & పారిశుధ్యం (అనుకూలీకరణ) నిర్ధారించడానికి ఫుడ్ గ్రేడ్ పదార్థం

  యాంటీ బాక్టీరియల్

  డస్ట్ ప్రూఫ్

  జలనిరోధిత

  సూపర్లైట్

  colorfull

  పునర్వినియోగపరచదగిన & పునర్వినియోగపరచదగిన